δεμένη, τυλιγμένη, μπερδεμένη….

Ένα κόκκινο κουβάρι μπερδεύτηκε και το παραμύθι δεν μπορεί να αρχινήσει!

Ένα μολύβι και μία λευκή σελίδα προσπαθούν να γράψουν τη δική τους ιστορία.

Share